Rayonleidersbijeenkomst NODE

Tijdens de rayonleidersbijeenkomst van zaterdag 9 oktober 2014 in Amsterdam zijn de rayonleiders en didactici bijgepraat door de Nederlandse Reanimatie Raad en het Oranje Kruis. Het ging vooral over de procedures en de controle of alles volgens deze procedures verloopt.

Als rode draad kwam steeds weer naar voren hoe deze organisaties dit allemaal moeten bekostigen. De Nederlandse Reanimatieraad wil het geld vooral halen bij de belanghebbenden en het Oranje Kruis zoekt ook betere mogelijkheden de kosten neer te leggen bij de  gediplomeerden.

Beide organisaties leggen vooral de nadruk op het belang van de certificering en het uitvoeren van de door hen opgestelde afspraken om de Eerste Hulp-/reanimatie-instructie precies zus of precies zo te doen.

Het is duidelijk ik heb het al vaker betoogd: Eerste Hulp is Big Bussiness geworden! (zie ook) En het liefst willen zij dat de docenten en lesinstituten hun certificaten bij hen inkopen en doorgeven, m.a.w. franchisenemers worden!

Het viel mij zaterdag, maar de laatste jaren al veel meer,Toshiba Exif JPEG op dat het Eerste Hulp-onderwijs -vroeger volledig verzorgd door EHBO-verenigingen en het Rode Kruis- zo langzaamaan wordt overgenomen door marktpartijen, die ‘het product’ EHBO aan de man brengen. Op zich niets mis mee, maar…

… als het aanbrengen en op peil houden van Eerste Hulp kennis en -vaardigheden van leken niet meer het enige doel is, maar gaat strijden met het streven naar winst, zijn we mijns inziens op een glijbaan beland.

Het is voor een instituut van levensbelang opdrachten binnen te halen met een zo hoog mogelijk geslaagden percentage. Dit is een lofwaardig streven en eigenlijk streeft iedere lesgever hier naar.

In het veld circuleren echter al langer ervaringen die aangeven dat dit vaak niet bereikt wordt door kleine groepen; uitstekend lesmateriaal; intrinsiek gemotiveerde docenten, die het niet uitsluitend ‘voor de poen’ doen en natuurlijk een solide examen. Vaker is het tegengestelde het geval. De goedkoopste aanbieder wordt gekozen!

In dit licht bezien is de bovengenoemde controle op procedures logisch en terecht. Toch was dit -toen verenigingen en vrijwilligers hiermee bezig waren- nauwelijks een issue. De vrijwilligersorganisaties hadden goed opgeleide vrijwilligers nodig en deze deden hun ‘stinkende best’ goede resultaten voor hun organisatie te behalen.

Gerard van Broekhuijsen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Vrijheid van onderwijs

Vrijheid van onderwijs is een recht. Net zo goed als vrijheid van informatie en delen van kennis, Zomaar een aantal kreten? Of de basis van waaruit je moet starten om de kleine planeet, waarop wij verblijven voor iedereen tot een prettige omgeving te maken/houden.
vrijwilligheidOns werkveld, de Eerste Hulp en vooral het aan zoveel mogelijk mensen aanleren van de vaardigheden om dit te kunnen doen, heeft zeer veel baat bij deze rechten.
Opgegroeid als Rode Kruiser, met haar 7 grondbeginselen, ben ik al vanaf 1972 als vrijwilliger bij de Eerste hulp betrokken. Ik verbaas me de laatste jaren dan ook, dat zelfs in de Eerste Hulp: de opleiding tot, schaamteloos commercieel wordt uitgebuit. Er worden claims gelegd op de exclusiviteit om opleidingen te mogen geven, examens te mogen afnemen en dit alles tegen inmiddels fors uitgegroeide bedragen. (Er moeten immers een aantal werknemers van kunnen leven!)

Gevolg: de docenten op de werkvloer komen op achterstand. Er is te veel -net weer even andere- lesstof. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de wijze, waarop lesgegeven wordt. (Volgens de eigen doctrine!) Maar goede lesmaterialen? Die moet je zelf maar gaan maken of aanschaffen.

Professional
Voor mijn pensionering heb ik mij in de 27 jaar als AVO-docent nauwelijks hoeven inspannen om lesmateriaal te maken. Je had een lesmethode, leerlingboeken, werkbladen, docentenhandleiding, wandplaten, bordschema’s, dia’s, geluidsbanden, films, noem maar op. Ook les-suggesties, compleet met organisatievormen, werden kwistig rondgestrooid.

Flanelbordstroken
Vreemd was het dus voor mij, dat ik in de opleiding tot EHBO-instructeur, mijn eigen flanelbordstroken moest gaan maken. In de voorgeschreven kleuren in een duidelijk handschrift of met letterstempels. Ik heb me altijd afgevraagd waarom de farmaceutische industrie hierin nooit -in overleg met bijvoorbeeld Het Oranje Kruis- prachtige afbeeldingen ter beschikking heeft kunnen/willen stellen aan ons als vrijwilliger.

Ook nu nog zijn de EH-docenten zo gewend aan het zelf maken van hun lesmateriaal, dat ze vinden dat een prachtige Powerpointpresentatie bewerkbaar moet zijn. Ze willen net op die ene dia de tekst iets anders, iets meer naar de persoonlijke smaak! Het is denk ik het gebrek aan prachtige Powerpointpresentaties. Hoewel, nagenoeg elke EH-docent heeft tegenwoordig standaard ‘n USB-stickie op zak, om zoveel mogelijk presentaties te verzamelen! Er is dus al van alles! De creativiteit van een EH-docent is (noodgedwongen?) enorm groot.

Zelf het wiel uitvinden, zelf de uitgevonden wielen aanpassen. Het is iets uit het Eerste Hulp onderwijs, dat ik als docent niet zo goed heb kunnen plaatsen.

Hoe nu verder?
Kunnen we onze koepels dwingen tot samenwerking en eenduidigheid (Eenheid van doctrine)? Kunnen we ze dwingen tot het gratis beschikbaar stellen van het gereedschap voor een goede docent? In de huidige maatschappij denkt men -ik denk onterecht- dat concurrentie de methode is voor prijsbeheersing en kwaliteit. Ik geloof meer in creativiteit, vrijheid van onderwijs, vrijheid van informatie en het onbaatzuchtig delen van kennis. Zo lang hier nog flink winst mee kan worden gemaakt, zullen we individueel moeten roeien met de riemen, die we zelf maken of krijgen aangereikt.

Of zullen we als EH-docenten alles maar samen gaan delen? Als aanzet kunt u op deze site rustig rondkijken. (En reageer, want dat is de functie van dit blog.)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Oproep!

Welke collega EHBO docenten en/of artsen willen meewerken aan het beoordelen van de lesmethoden, die de afgelopen jaren zijn verschenen? Door de verschillende organisaties die zich inmiddels met het verzorgen van instructie Eerste Hulp verlening bezig houden zijn diverse handleidingen ontwikkeld.

Is de eenheid, die vroeger werd uitgedragen o.m. door de term Eenheidsdiploma Eerste Hulp, nog aanwezig?

Of hebben deze verschillende handleidingen geleid tot verschillen in de behandelwijze van slachtoffers?

We streven naar onafhankelijkheid in ons oordeel. We hopen ervaringen en discussies op gang te kunnen brengen met als doel het Eerste Hulp onderricht te dienen.  (zie ook: De nieuwe EHBO-handleidingen vergeleken.)

Graag uw reactie onder dit bericht.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

AED bij de Makro

Ja, ja, als u het nog niet in de gaten had. De commercie heeft de EH gevonden. Zijn er niet al vele instructieboekjes op de markt, ook het EH-materiaal is lucratief om op de markt te brengen. Kijk maar naar deze set, als prijspakker enige maanden geleden bij de Makro.
Goed of niet goed? Ik houd niet zo van wildgroei en winstbejag op het vlak van hulpverlening, zeker als die voornamelijk drijft op vrijwilligers. Of is dit al lang niet meer zo?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Nieuwe boekjes

Er zijn weer nieuwe drukken/oplagen van de EH-handleidingen verschenen. ‘Logisch toch!’ want het nieuwe seizoen begint en dan is de vraag naar boekjes vanzelfsprekend het grootst. Het lijkt wel of tegenwoordig alle koepels een graantje willen meepikken van deze ‘business’ die het EH-onderwijs inmiddels geworden is. Commerciële bedrijven schieten de pan uit en verdwijnen na enkele jaren ook weer net zo gemakkelijk. Opleidingen en verlengingen worden al lang niet meer ‘kostendekkend’ aan de cursisten aangeboden. Nee EH-instructie is een ‘markt’ geworden en wel een ‘vrije markt’, waarop iedereen zijn producten kan slijten. De concurrentie zal zijn werk moeten doen. Onze regeringen geloven er de laatste jaren heilig in. Toch heeft deze vrijheid een keerzijde. Als je de vrijheid neemt heb je ook een verantwoordelijkheid. Op ons gebied is deze verantwoordelijkheid dat zoveel mogelijk Nederlanders bekend zijn met Eerste Hulp en adequaat kunnen helpen als een mens in nood komt. Hierbij past geen winstbejag en ook geen onduidelijkheid.  Als EH-docent/kaderinstructeur wordt je de laatste jaren geconfronteerd met nieuwe handleidingen die top-down in de organisatie worden gedropt. De handelingen worden op vaak minieme punten aangepast en je natuurlijk, als je het niet precies volgens deze nieuwe wijze aanleert, goed aangewreven. Het controleapparaat staat klaar. Bezoekjes van deskundigen  (‘audits’) en een rigide puntensysteem, dat je van hot naar her kan doen vliegen om deze punten te bemachtigen. Bij niet voldoen aan de vereisten wordt je ‘instructeurslicentie’ niet verlengd.

Kwaliteitsbewaking wordt dat genoemd. Naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe handleidingen hoop ik z.s.m. een kwaliteits- en kostenvergelijking te maken van deze en de andere lesmaterialen. Een oproep aan alle collega’s die hieraan willen meewerken, zich bij EHBO-magazine aan te melden om deze vergelijking uit te voeren.

Gerard van Broekhuijsen,
EH-docent/kaderinstructeur, didacticus.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

EH instructie

EHBO ‘bijbel’

Docenten Eerste Hulp, vroeger kaderinstructeurs genoemd, hebben vaak al vele drukken van het Oranje Kruis boekje versleten. De veranderingen die ze daardoor in hun lesprogramma”s moesten aanbrengen waren vaak niet gering. Het Oranje Kruis, met name de redactiecommissie van voornoemd ”bijbeltje van de EHBO”, herzag nagenoeg iedere twee jaar de leerstof op basis van vernieuwde inzichten.

De kaderinstructeurs veranderen braaf hun leermiddelen en pasten meestal gewillig hun lessen aan. Soms was er enig verzet en konden ze voordat de wijzigingen definitief werden de nieuwe druk evalueren. Dat is al weer enige jaren geleden voor het laatst gebeurd.

EHV is ”big bussiness” geworden.

De ene module na de andere zag het licht. De Bedrijfs Hulp Verlening kwam erbij en cursisten kwamen niet alleen uit de hobby-hoek of uit de hoek van ouders. Cursisten werden door hun baas naar een EH/BHV cursus gestuurd omdat het wettelijke verplicht was geworden dat een aantal werknemers kennis en vaardigheden op het gebied van de Eerste Hulp moesten hebben.

Duurdere cursussen

Aanvankelijk werden de cursussen zo goedkoop mogelijk gehouden, zodat zoveel mogelijk kennis van de Eerste Hulp kon worden verspreid. Dit werd minder urgent, want een goedkope cursus wordt in het bedrijfsleven vaak als een minder goede cursus gezien. Dus kwamen er bedrijven die in dit ”gat in de markt” sprongen en dure cursussen aanboden, want het bedrijfsleven betaalt toch wel.

Professionals

Docenten EH konden dus ook commercieel met hun ”hobby” aan de slag gaan. Arbeidsovereenkomsten? Arbeidsomstandigheden? Duidelijke afspraken wat te doen bij ziekte?
Wordt het dan ook niet de hoogste tijd voor een belangenbehartigingsorganisatie voor Docenten EH? Een vakbond? In de beginfase van de NODE hoopte ik dat deze organisatie zich ook met belangenbehartiging zou gaan bezig houden. Helaas is dit nooit gebeurd. Wellicht kunnen instructeurs die ook hierover hebben nagedacht de krachten bundelen. Reageer!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kind van de rekening

De vrijwilligersorganisaties die EHV’ers voor hun eigen activiteiten opleiden worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met de kosten die gemoeid zijn met het behalen en geldig houden van certificaten. Het hoeft geen betoog dat zij de EH-kennis en -vaardigheden van hun vrijwilligers op een hoog peil willen houden en vergoeden hen -terecht- de kosten. Als hiervoor per vrijwilliger dan een flink bedrag moet worden afgedragen om de opleidingen en verlengingen te bekostigen, vraag ik mij af of dit wel uit de hen ter beschikking staande gelden betaald moet worden. Hun prioriteit ligt juist op het vlak van de hulpverlening op zich!

Ik weet niet hoe zaken zich in het EH-veld gaan ontwikkelen. Vooralsnog heb ik grote twijfels, aangezien steeds meer modules worden ontwikkeld, die apart -als verlengd moet worden- moeten worden betaald. Ik ben zeer benieuwd naar de hoogte van deze kostenpost voor bovengenoemde vrijwilligersorganisaties.
Herkent u uw eigen mening in het een en ander? Ziet u voldoende reden om hierover met elkaar van gedachten te wisselen? Reageer!

Gerard van Broekhuijsen
kaderinstructeur 1764 /docent EHBO 4476

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)