Didactiek

Natuurlijk hebben alle instructeurs enige kennis opgedaan over didactiek (de kunst van het onderwijzen). Soms is dat al aardig wat jaren geleden. De inzichten veranderen bijna met de dag en heel veel experimenten worden op dit vlak uitgevoerd.

Ikzelf ben opgevoed met het Didactisch Model van Prof.dr.Van Gelder: Beginsituatie-Doelstelling-Evaluatie en de bijbehorende Onderwijs Leer Situatie met zijn didactische werkvormen.

Didactisch Model Van Gelder

Tegenwoordig worden ook de leerstijlen van Kolb vaak binnen de EH-instructie genoemd.
Doe de online-test om te kijken welke leerstijl jij hebt.

Het Nieuwe Leren (HNL) wordt op steeds meer scholen als leidraad gebruikt.

Zoals met alles wat we op EHBO-gebied willen doen: vroeger deden we het niet fout! Met de nieuwe inzichten kan het wellicht beter! Met dit in het achterhoofd deze achtergrondinformatie, want….
Het eind is ook nog lang niet in zicht!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Spelvormen

In het onderwijs zijn spelvormen een bekende leervorm. Maar in de volwassen maatschappij blijken spelvormen ook meer en meer te worden toegepast. Onder de naam Gamification (spelvormen inzetten om mensen te bewegen iets te doen of te leren) worden spelvormen bedacht om ingewikkelde processen te versimpelen.

Het ligt dus voor de hand spelvormen in te zetten bij het doorgronden van bijvoorbeeld het ingewikkelde functioneren van het menselijk lichaam en het interpreteren van alle gegevens bij het benaderen van een ongevalssituatie en slachtoffers.

Een van de meest toegepaste spelvormen binnen het EH-onderwijs is de simulatie. (Het spelen van een ongevalssituatie met enscenering en LOTUS, ‘Case-simulation’).

{rating}: Gerard’s beoordeling


Hier vanaf de Oranje Kruis site te downloaden.

Daarnaast zijn quizzen, multimediale interactieve computerspelletjes en bijvoorbeeld groepsspelen als het EH Ganzenbord, uitstekend geschikt om de EH-instructie te verlevendigen en beter te laten beklijven.

Didactisch
Het nieuwe leren (HNL), de nieuwe didactische aanpak binnen het reguliere onderwijs probeert het leren vanuit de leerling/cursist te laten plaatsvinden en gebruikt de term Gamification ook.

In EHBO-Magazine (2002) ben ik al begonnen met het inventariseren van wat al beschikbaar is. Op deze site willen we dit initiatief voortzetten en publiceren wat toentertijd al door collega’s is ingezonden. (zie: Spelvormen)

Vanzelfsprekend hoop ik dat er nog meer collega’s hun bedenksels willen insturen ter leringhe ende vermaeck van ons allemaal.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Nieuwe boekjes

Er zijn weer nieuwe drukken/oplagen van de EH-handleidingen verschenen. ‘Logisch toch!’ want het nieuwe seizoen begint en dan is de vraag naar boekjes vanzelfsprekend het grootst. Het lijkt wel of tegenwoordig alle koepels een graantje willen meepikken van deze ‘business’ die het EH-onderwijs inmiddels geworden is. Commerciële bedrijven schieten de pan uit en verdwijnen na enkele jaren ook weer net zo gemakkelijk. Opleidingen en verlengingen worden al lang niet meer ‘kostendekkend’ aan de cursisten aangeboden. Nee EH-instructie is een ‘markt’ geworden en wel een ‘vrije markt’, waarop iedereen zijn producten kan slijten. De concurrentie zal zijn werk moeten doen. Onze regeringen geloven er de laatste jaren heilig in. Toch heeft deze vrijheid een keerzijde. Als je de vrijheid neemt heb je ook een verantwoordelijkheid. Op ons gebied is deze verantwoordelijkheid dat zoveel mogelijk Nederlanders bekend zijn met Eerste Hulp en adequaat kunnen helpen als een mens in nood komt. Hierbij past geen winstbejag en ook geen onduidelijkheid.  Als EH-docent/kaderinstructeur wordt je de laatste jaren geconfronteerd met nieuwe handleidingen die top-down in de organisatie worden gedropt. De handelingen worden op vaak minieme punten aangepast en je natuurlijk, als je het niet precies volgens deze nieuwe wijze aanleert, goed aangewreven. Het controleapparaat staat klaar. Bezoekjes van deskundigen  (‘audits’) en een rigide puntensysteem, dat je van hot naar her kan doen vliegen om deze punten te bemachtigen. Bij niet voldoen aan de vereisten wordt je ‘instructeurslicentie’ niet verlengd.

Kwaliteitsbewaking wordt dat genoemd. Naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe handleidingen hoop ik z.s.m. een kwaliteits- en kostenvergelijking te maken van deze en de andere lesmaterialen. Een oproep aan alle collega’s die hieraan willen meewerken, zich bij EHBO-magazine aan te melden om deze vergelijking uit te voeren.

Gerard van Broekhuijsen,
EH-docent/kaderinstructeur, didacticus.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Onegloifoljk!

Vgolnes een Egleens ozdrenek mkaat het neit uit in wkele vgodlroe de ltetres in een worod saatn. Bireglanjk is dat de eterse en de ltasate lteter op de jiutse patlas satat. De rset kan door ealkar weordn giegood zeondr dat de tkset oanblesear wdort. Dit kmot oamdt we neit ekle lteter aaprt lzeen, maar het worod als geehel.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

EHplus

EHplus

Extra Eerste Hulp vaardigheden vereist voor redders van de KNRM en de KNBRD

Kennis en vaardigheden bij:

  • te water raking
  • onder water raking
  • verdrinking
  • zuurstof toediening
  • nek-wervelletsel
  • Sellick manoeuvre
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

EH instructie

EHBO ‘bijbel’

Docenten Eerste Hulp, vroeger kaderinstructeurs genoemd, hebben vaak al vele drukken van het Oranje Kruis boekje versleten. De veranderingen die ze daardoor in hun lesprogramma”s moesten aanbrengen waren vaak niet gering. Het Oranje Kruis, met name de redactiecommissie van voornoemd ”bijbeltje van de EHBO”, herzag nagenoeg iedere twee jaar de leerstof op basis van vernieuwde inzichten.

De kaderinstructeurs veranderen braaf hun leermiddelen en pasten meestal gewillig hun lessen aan. Soms was er enig verzet en konden ze voordat de wijzigingen definitief werden de nieuwe druk evalueren. Dat is al weer enige jaren geleden voor het laatst gebeurd.

EHV is ”big bussiness” geworden.

De ene module na de andere zag het licht. De Bedrijfs Hulp Verlening kwam erbij en cursisten kwamen niet alleen uit de hobby-hoek of uit de hoek van ouders. Cursisten werden door hun baas naar een EH/BHV cursus gestuurd omdat het wettelijke verplicht was geworden dat een aantal werknemers kennis en vaardigheden op het gebied van de Eerste Hulp moesten hebben.

Duurdere cursussen

Aanvankelijk werden de cursussen zo goedkoop mogelijk gehouden, zodat zoveel mogelijk kennis van de Eerste Hulp kon worden verspreid. Dit werd minder urgent, want een goedkope cursus wordt in het bedrijfsleven vaak als een minder goede cursus gezien. Dus kwamen er bedrijven die in dit ”gat in de markt” sprongen en dure cursussen aanboden, want het bedrijfsleven betaalt toch wel.

Professionals

Docenten EH konden dus ook commercieel met hun ”hobby” aan de slag gaan. Arbeidsovereenkomsten? Arbeidsomstandigheden? Duidelijke afspraken wat te doen bij ziekte?
Wordt het dan ook niet de hoogste tijd voor een belangenbehartigingsorganisatie voor Docenten EH? Een vakbond? In de beginfase van de NODE hoopte ik dat deze organisatie zich ook met belangenbehartiging zou gaan bezig houden. Helaas is dit nooit gebeurd. Wellicht kunnen instructeurs die ook hierover hebben nagedacht de krachten bundelen. Reageer!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Kind van de rekening

De vrijwilligersorganisaties die EHV’ers voor hun eigen activiteiten opleiden worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met de kosten die gemoeid zijn met het behalen en geldig houden van certificaten. Het hoeft geen betoog dat zij de EH-kennis en -vaardigheden van hun vrijwilligers op een hoog peil willen houden en vergoeden hen -terecht- de kosten. Als hiervoor per vrijwilliger dan een flink bedrag moet worden afgedragen om de opleidingen en verlengingen te bekostigen, vraag ik mij af of dit wel uit de hen ter beschikking staande gelden betaald moet worden. Hun prioriteit ligt juist op het vlak van de hulpverlening op zich!

Ik weet niet hoe zaken zich in het EH-veld gaan ontwikkelen. Vooralsnog heb ik grote twijfels, aangezien steeds meer modules worden ontwikkeld, die apart -als verlengd moet worden- moeten worden betaald. Ik ben zeer benieuwd naar de hoogte van deze kostenpost voor bovengenoemde vrijwilligersorganisaties.
Herkent u uw eigen mening in het een en ander? Ziet u voldoende reden om hierover met elkaar van gedachten te wisselen? Reageer!

Gerard van Broekhuijsen
kaderinstructeur 1764 /docent EHBO 4476

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

EHBO Magazine is terug!

Kent u het nog?
Nu digitaal, maar met dezelfde redacteur. Net als toen vóór en dóór het EHV’werkveld.
Tips, ervaringen en vooral de EHV in de praktijk. Maar natuurlijk ook achtergrondinformatie!
Sinds februari 2004 met dit logo en nu vanaf september 2007:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)